Monthly Archive:: May 2013

Định Cư USA Dành cho Bạn & Gia Đình

Đầu tư vào trường học, khách sạn hoặc trung tâm mua sắm hàng đầu và danh tiếng tại Hoa Kỳ, hoàn vốn sau 5 năm & được lãi suất tương tự ngân hàng ; cả gia đình được định cư và kinh doanh cũng như con em được hưởng nền giáo dục Hoa Kỳ mà

Brand New House in District 3

  Only 15 minutes to downtown, this brand new house with a balcony in every bedroom, front space for motorbike parking, located in a large alley with lots of shops, markets and restaurants, close by on the main street. 3 bedrooms with 3 bathrooms, fully furnished. Rent is $US 1100, negotiable for the long lease.
Main Menu