News Archive

Property ownership laws for foreigners changed in 2015

Towne William Baker , general manager of City Garden ( HCMC ) , said: ” The new law was passed allowing foreigners to own real estate is a good news has been waiting a long time for foreigners working in Vietnam as well as foreign investors want to capture the best opportunities from the economic

Định Cư USA Dành cho Bạn & Gia Đình

Đầu tư vào trường học, khách sạn hoặc trung tâm mua sắm hàng đầu và danh tiếng tại Hoa Kỳ, hoàn vốn sau 5 năm & được lãi suất tương tự ngân hàng ; cả gia đình được định cư và kinh doanh cũng như con em được hưởng nền giáo dục Hoa Kỳ mà
Main Menu